Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Donum Felix vznikl popisem koncepce a praxe demokratické školy podle kritérií Rámcového vzdělávacího programu. Za pomoc při vytváření našeho ŠVP ZŠ děkujeme především manželům Lisnerovým a prof. Karlu Rýdlovi.

ŠVP ZŠ Donum Felix ke stažení v pdf zde
ŠVP SŠ Donum Felix ke stažení v pdf zde

„Školní vzdělávací program demokratické školy Donum Felix považuji za jeden z nejlépe formulovaný ŠVP vzhledem k aktuálním a perspektivním potřebám a cílům vzdělávání nových generací. Program obsahuje vedle cílů zaměřených na rozvoj osobnosti každého dítěte i pedagogické metody a formy, jak efektivními postupy cílů dosáhnout. Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že kolektiv učitelů školy umí nejen formulovat  ŠVP, který odpovídá požadavkům RVP, ale i jej v praxi naplňovat. Škola je srovnatelná s předními demokratickými školami v zahraniční, které jsem měl možnost navštívit a studovat jejich dokumentaci.“

Prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc.
Fakulta filozofická Univerzity Pardubice

Pardubice, 17. května 2018