Střední škola

Základní informace o Střední škole Donum Felix

Obor: Pedagogické lyceum (číslo oboru 78-42-M/03)

Forma studia: Čtyřleté denní studium s maturitou (dálkové studium u nás nelze realizovat)

Celková kapacita střední školy: 30 míst (od září 2020 chceme přijmout maximálně 15 studentů do 1. a 2. ročníku)

Vzdělávací koncepce
Reflektuje kvalitativní změny na trhu práce a potřebu celoživotního sebeřízeného vzdělávání. Vychází z důvěry v mladé lidi, kteří jsou schopni převzít odpovědnost za svůj život a za své učení. Vzdělávání se odehrává v prostředí svobodné demokratické školy a využívá prostředky, jako je přirozené věkové míchání, společné rozhodování o pravidlech školy nebo praxe podle zájmu studentů.

Zaměření oborového vzdělávání
Pedagogické lyceum si musí podle rámcového vzdělávacího programu vybrat ještě své užší oborové zaměření, pro naši střední školu jsme vybrali zaměření umělecké, pro které už máme zázemí – ateliér, prostory pro divadlo, hudební studio, dílna. V souladu s principy kreativní pedagogiky nejsou tyto příležitosti cílem, ale prostředkem pro dosažení komplexnějších kompetencí a pro podporu jejich vytváření u druhých lidí. 

Celkové zaměření školy
Demokratická škola vytváří prostředí pro objevování a rozvíjení vlastních směřování a talentů. O svém hlavním zaměření tedy nakonec rozhoduje každý za sebe.

Profil absolventa
Absolvent oboru pedagogické lyceum získá odbornou kvalifikaci dle zákona č. 563/2004 Sb., ve znění zákona č. 198/2012 Sb., o pedagogických pracovnících, platném k 1. 9. 2012, týkajícího se získávání kvalifikace absolventů pedagogických škol:

a) pedagoga volného času, podle § 17 odst. 1 písm. e),

b) asistenta pedagoga, podle § 20 odst. 1 písm. e).

Absolvent pedagogického lycea má předpoklady věnovat se dalšímu rozvoji v oblasti celoživotního vzdělávání včetně vzdělávání dospělých.

Absolventi pedagogického lycea Donum Felix mají příležitost získat prakticky orientované vzdělání v oboru pedagogické lyceum s přidanou hodnotou především v následujících oblastech:

 • seberozvoj, nalezení a rozvíjení vlastních talentů a unikátního směřování,
 • sociální kompetence a komunikační dovednosti,
 • praktické znalosti moderních přístupů v pedagogice se zaměřením na sebeřízené vzdělávání, demokratické vzdělávání, kreativní pedagogiku a přirozenou inkluzi,
 • umělecké dovednosti a manuální zručnost,
 • praktická znalost jazyků (ve škole máme vedle učitelů cizích jazyků také dobrovolníky a cizojazyčné učitele, ve školním roce 2020/21 to budou dva zahraniční dobrovolníci a jeden zahraniční učitel).

Školné: 5000 Kč/měsíc

Více informací vám poskytneme na e-mailové adrese info@donumfelix.cz případně můžete zavolat na číslo 603 178 642 nebo 605 281 772.

Jak se stát žákem střední školy Donum Felix od září 2020

Postup pro přijetí do 1. ročníku

 1. Licenci střední školy jsme dostali přidělenu až po termínu jednotné přijímací zkoušky. Pokud jste letos jednotnou přijímací zkoušku vykonali a již jste odevzdali zápisový lístek na školu, kam jste byli přijati, můžeme s vámi po pohovoru a kladném rozhodnutí přijímacího týmu zahájit přestup na naši školu. Pokud máte ještě neodevzdaný zápisový lístek nebo jste letos jednotnou přijímací zkoušku nevykonali, obratem nám dejte vědět.
 2. V obou případech nám obratem zašlete vyplněný přihlašovací formulář a motivační dopis, ve kterém mimo jiné uveďte, jaké jsou vaše sny a jaké je vaše očekávání od studia na střední škole Donum Felix.
 3. Pozveme vás na osobní rozhovor.
 4. Vyrozumíme vás o výsledku rozhodnutí přijímacího týmu.
 5. Přijatí uchazeči nám přinesou zápisový lístek nebo zahájíme řízení o přestupu.
 6. Přijímání do 1. ročníku bude probíhat až do oznámení naplnění jeho kapacity (max. počet je 10 studentů), tedy případně i po 1. 9. 2020.

Postup pro přijetí do 2. ročníku

 1. Musíte již být žáky jiné střední školy s maturitou.
 2. Zašlete nám vyplněný přihlašovací formulář a motivační dopis, ve kterém mj. uveďte, jaké jsou vaše sny a jaké je vaše očekávání od studia na střední škole Donum Felix.
 3. Pozveme vás na osobní rozhovor.
 4. Vyrozumíme vás o výsledku rozhodnutí přijímacího týmu.
 5. Přestup zařídíme s vaší stávající školou už sami na základě vaší vyplněné přihlášky.

  Kritéria přijímacího řízení nalezenete zde.

 

  Jméno přihlašovaného

  Datum narození přihlašovaného

  Dokončená ZŠ

  Telefonický kontakt

  E-mailová adresa

  Bydliště

  Cizí jazyky a jejich úroveň

  Záliby

  Místo pro vaši zprávu