Střední škola

Základní informace o Střední škole Donum Felix

Obecný rámec a kritéria maturit pro školní rok 2021/2022 najdete zde.

Obor: Pedagogické lyceum (číslo oboru 78-42-M/03)

Forma studia: Čtyřleté denní studium s maturitou (dálkové studium u nás nelze realizovat)

Celková kapacita střední školy: 30 míst (od září 2022 přijímáme 7 studentů do 1. ročníku)

Vzdělávací koncepce
Reflektuje kvalitativní změny na trhu práce a potřebu celoživotního sebeřízeného vzdělávání. Vychází z důvěry v mladé lidi, kteří jsou schopni převzít odpovědnost za svůj život a za své učení. Vzdělávání se odehrává v prostředí svobodné demokratické školy a využívá prostředky, jako je přirozené věkové míchání, společné rozhodování o pravidlech školy nebo praxe podle zájmu studentů.

Zaměření oborového vzdělávání
Pedagogické lyceum si musí podle rámcového vzdělávacího programu vybrat ještě své užší oborové zaměření, pro naši střední školu jsme vybrali zaměření umělecké a společenskovědní, v rámci školy tedy může dojít k užší profilaci a výběru oblastí, ze kterých bude konána školní část maturity.

Celkové zaměření školy
Demokratická škola vytváří prostředí pro objevování a rozvíjení vlastních směřování a talentů. O svém hlavním zaměření tedy nakonec rozhoduje každý za sebe.

Profil absolventa
Absolvent oboru pedagogické lyceum získá odbornou kvalifikaci dle zákona č. 563/2004 Sb., ve znění zákona č. 198/2012 Sb., o pedagogických pracovnících, platném k 1. 9. 2012, týkajícího se získávání kvalifikace absolventů pedagogických škol:

a) pedagoga volného času, podle § 17 odst. 1 písm. e),

b) asistenta pedagoga, podle § 20 odst. 1 písm. e).

Absolvent pedagogického lycea má předpoklady věnovat se dalšímu rozvoji v oblasti celoživotního vzdělávání včetně vzdělávání dospělých.

Absolventi pedagogického lycea Donum Felix mají příležitost získat prakticky orientované vzdělání v oboru pedagogické lyceum s přidanou hodnotou především v následujících oblastech:

 • seberozvoj, nalezení a rozvíjení vlastních talentů a unikátního směřování,
 • sociální kompetence a komunikační dovednosti,
 • praktické znalosti moderních přístupů v pedagogice se zaměřením na sebeřízené vzdělávání, demokratické vzdělávání, kreativní pedagogiku a přirozenou inkluzi,
 • umělecké dovednosti a manuální zručnost,
 • praktická znalost jazyků (ve škole máme vedle učitelů cizích jazyků také dobrovolníky a cizojazyčné učitele, ve školním roce 2020/21 to budou dva zahraniční dobrovolníci a jeden zahraniční učitel).

Školní vzdělávací program SŠ naleznete zde: ŠVP SŠ.

Školné

roční platba – 60.000 Kč za 1. studenta, nebo 54.000 Kč (pokud školu navštěvuje sourozenec hradící plné školné – ZŠ nebo SŠ),

pololetní platba30.000 Kč za 1. studenta, nebo 27.000 Kč (pokud školu navštěvuje sourozenec hradící plné školné – ZŠ nebo SŠ),

měsíční platba5.000 Kč za 1. studenta, nebo 4.500 Kč (pokud školu navštěvuje sourozenec hradící plné školné – ZŠ nebo SŠ).

Více informací vám poskytneme na e-mailové adrese info@donumfelix.cz případně můžete zavolat na číslo 603 178 642 nebo 605 281 772.

Postup pro přijetí do 1. ročníku

Naším záměrem je přijmout studenty se zájmem o koncept demokratického vzdělávání. Důležitá je tedy pro nás studijní autonomie – schopnost převzít kontrolu a zodpovědnost nad vlastním učení. Kritéria pro přijetí pro šk. rok 2022/2023 ke stažení zde.

Postup pro přijetí do vyšších ročníků

 1. Musíte již být žáky jiné střední školy s maturitou.

 2. Zašlete nám vyplněný přihlašovací formulář a studijní záměr viz. Postup pro přijetí do 1. ročníku.

 3. Pozveme vás na osobní rozhovor.

 4. Vyrozumíme vás o výsledku rozhodnutí přijímacího týmu.

 5. Přestup zařídíme s vaší stávající školou už sami na základě vaší vyplněné přihlášky.

Obecný rámec a kritéria maturit pro školní rok 2021/2022 najdete zde.

Registrační formulář

  Jméno přihlašovaného

  Datum narození přihlašovaného

  Dokončená ZŠ

  Nástupní ročník SŠ

  Telefonický kontakt

  E-mailová adresa

  Bydliště

  Cizí jazyky a jejich úroveň

  Záliby

  Místo pro vaši zprávu