Podpořte nás

Jak nás můžete podpořit finančně

  • Jednorázovým finančním příspěvkem (zaslání peněz na účet školy bez nároku na smlouvu a odečet z daní).
  • Jednorázovým finančním příspěvkem s nárokem na odpočet daní (v tom případě se obraťte na náš info mail a smlouvu vám připravíme).
  • Placením donátorského školného – donátorské školné spočívá v platbě vyššího školného, než je školné minimální. Jako inspiraci předkládáme model některých zahraničních škol, kde rodiče platí školné dle svých příjmů –  7% svého čistého příjmu za jedno dítě, 13% za dvě a 17% za tři. Částka, jejíž výše je navržena ve výši rozdílu donátorského školného proti částce 36 000 Kč, by byla poukázána ve formě daru (odečítatelného z daňového základu) na účet školy. O využití fondu by rozhodoval tým tvořený rodiči, kteří budou do fondu přispívat a zvolení zaměstnanci školy. Z těchto prostředků by bylo např. možné přispět i na základní školné rodinám, které svým příjmem nedosáhnou ani na jeho výši. Bohužel i takové případy už evidujeme.
  • Formou investice – naším konečným cílem je být ve vlastní budově s velkou zahradou umístěnou na Kladensku, ideálně v přírodním prostředí. Do vlastního objektu se chceme stěhovat ideálně v roce 2020, a tak uvítáme zájemce o investici do ideální budovy „školy budoucnosti“. Zjišťujeme, že svobodná demokratická škola hodnotově rezonuje s permakulturou a udržitelným (přírodním) stavitelstvím, a proto bychom rádi ve spolupráci s inovátory v těchto oblastech vytvořili i modelovou školní budovu.

Transparetní účet, na který můžete finanční podporu směřovat, je 2800990144/2010.

Jak nás můžete podpořit nefinančně

  • Staňte se dobrovolníkem v Donum Felix. V případě zájmu nás kontaktujte na info mail.
  • Materiálním darem ve formě pomůcek, nábytku, deskových her nebo jiným vybavením školní budovy a zahrady. Přehled našich aktuálních potřeb v této oblasti naleznete zde.
  • Nalezením nájemce, donora či fundraisera pro školu. Více informací o možnosti pronájmu školní budovy zde.

Proč nás podpořit

Realizujeme v České republice zatím nový vzdělávací program vycházející z principů svobodné a demokratické školy, který je podle našeho názoru jednou z důležitých inspirací pro diskutovanou změnu přístupu ve vzdělávání. Ukazujeme v praxi, že děti se mohou učit z vnitřní motivace i bez donucování či manipulace, že se mohou plnohodnotně podílet na řízení školy, že mohou naplno žít už ve škole, a tím se učit kompetence pro svět, který budou spoluvytvářet. Už teď si uvědomují, že chtějí, aby vypadal jinak a byl lepší. Potřebujeme vaši podporu, abychom mohli tento model vzdělávání dovést do formy plně funkční referenční školy a abychom jej mohli sdílet se všemi zájemci.

Škola Donum Felix v České republice je součástí evropské sítě Sudbury škol, uskupení demokratických škol EUDEC a úzce spolupracuje se školou Sudbury Democratic School Jerusalem. V ČR jsme členy sítě inovativních škol a spoluzaložili jsme Asociaci svobodných demokratických škol. Ve škole jsou stále častější návštěvy zájemců o tento typ vzdělávání. Škola Donum Felix s nimi sdílí své postupy a zkušenosti.

Financování provozu školy

Škola se při svém rozjezdu potýká s nedostatkem financí pro svůj provoz a rozvoj, které jsou způsobeny především:

  • Zvýšením nákladů v důsledku přestěhování do větší, plně vyhovující budovy v Kladně umožňující další rozvoj školy s velkým pozemkem v listopadu 2017. S omezeným počtem žáků platíme nájem (70 000,- Kč + inflace) za prostory umožňující další rozvoj školy.
  • Zamítnutím žádosti o navýšení kapacity školy po přestěhování do nových větších prostor od února 2018. Důvodem zamítnutí bylo, že škola žádala o navýšení kapacity mimo běžný termín, což MŠMT povoluje pouze v případech, ve kterých existuje závažný důvod pro takovéto navýšení. Navýšení kapacity tak bude možné až od 1. 9. 2018.
  • Nedostatkem kapitálu pro rozjezd školy a nutností si na rozjezd půjčit peníze.

Již realizovaná opatření

Pro snížení fixních nákladů provozu školy jsme již učinili řadu opatření. Hlavním je omezení prostředků na platy pracovníků školy, z nichž řada ve škole pracuje jako dobrovolníci. Ti, kteří jsou za svoji práci placení, dostávají nástupní plat za plný úvazek a maximální nasazení hrubou mzdu 20 000 Kč, tedy výrazně nižší, než na školách státních.

Na straně příjmů nás v počáteční fázi finančně zásadně podpořili rodiče a podporovatelé školy.

Školné (3000,- Kč za měsíc rozpočítáno na celý rok) je záměrně nastaveno na této nízké úrovni, aby měly do školy přístup všechny děti napříč společností, jak je to přirozené. Jeho zvýšení by znamenalo znepřístupnění školy některým dětem a narušilo by přirozené složení společenství školy.