Podpořte nás

Jak nás můžete podpořit finančně

 • Jednorázovým finančním příspěvkem s nárokem na odpočet daní (v tom případě se obraťte na náš info mail a smlouvu vám připravíme).
 • Placením donátorského školného – donátorské školné spočívá v platbě vyššího školného, než je školné minimální. Jako inspiraci předkládáme model některých zahraničních škol, kde rodiče platí školné dle svých příjmů –  7 % svého čistého příjmu za jedno dítě, 13 % za dvě a 17 % za tři. Částka, jejíž výše je navržena ve výši rozdílu donátorského školného proti částce 36 000 Kč, by byla poukázána ve formě daru (odečitatelného z daňového základu) na účet školy. O využití fondu by rozhodoval tým tvořený rodiči, kteří budou do fondu přispívat a zvolení zaměstnanci školy. Z těchto prostředků by bylo např. možné přispět i na základní školné rodinám, které svým příjmem nedosáhnou ani na jeho výši. Bohužel i takové případy už evidujeme.
 • Formou investice – naším konečným cílem je být ve vlastní budově s velkou zahradou umístěnou na Kladensku, ideálně v přírodním prostředí, a tak uvítáme zájemce o investici do ideální budovy „školy budoucnosti“. Zjišťujeme, že svobodná demokratická škola hodnotově rezonuje s permakulturou a udržitelným (přírodním) stavitelstvím, a proto bychom rádi ve spolupráci s inovátory v těchto oblastech vytvořili i modelovou školní budovu.

Transparetní účet, na který můžete finanční podporu směřovat, je 2800990144/2010.

Jak nás můžete podpořit nefinančně

 • Staňte se dobrovolníkem v Donum Felix. V případě zájmu nás kontaktujte na info mail.
 • Materiálním darem ve formě pomůcek, nábytku, deskových her nebo jiným vybavením školní budovy a zahrady dle domluvy (v případě zájmu materiálních darů pište na jakub.vaclavovic@donumfelix.cz).
 • Nalezením nájemce, donora či fundraisera pro školu. Více informací o možnosti pronájmu školní budovy zde.

Proč nás podpořit

Realizujeme v České republice zatím nový vzdělávací program vycházející z principů svobodné a demokratické školy, který je podle našeho názoru jednou z důležitých inspirací pro diskutovanou změnu přístupu ve vzdělávání. Prošlapáváme tím novou cestu a ukazujeme v praxi, že děti se mohou učit z vnitřní motivace i bez donucování, vnějšího hodnocení či manipulace, že se mohou plnohodnotně podílet na řízení školy, že mohou naplno žít už ve škole, a tím se učit kompetence pro svět, který budou spoluvytvářet. Už teď si uvědomují, že chtějí, aby vypadal jinak a byl lepší.

Škola Donum Felix v České republice je součástí evropské sítě Sudbury škol European Sudbury Workshop, mezinárodní asociace demokratických škol EUDEC a úzce spolupracuje se školou Sudbury Democratic School Jerusalem. V ČR jsme členy sítě inovativních škol a spoluzaložili jsme Asociaci svobodných demokratických škol.

S ostatními školami a start-upy sdílíme naše know-how, poskytujeme konzultace novým projektům, účastníme se besed, podcastů, seminářů a konferencí, kde propagujeme myšlenku sebeřízeného vzdělávání a svobodné demokratické školy.

Financování provozu školy

Škola se při svém rozjezdu potýká s nedostatkem financí pro svůj provoz a rozvoj, které jsou způsobeny především:

 • Vysokými náklady na komerční nájem v současné budově (včetně provozních nákladů cca 100 000 Kč měsíčně).
 • Náročností úpravy budovy do stavu odpovídajícím hygienickým požadavkům na akustiku, světelnost atd.
 • Nedostatkem kapitálu pro rozjezd školy a nutností si na rozjezd půjčit peníze.
 • Snahou udržet školné na minimální úrovni tak, aby měly do školy přístup všechny děti napříč společností, jak je to přirozené.
 • Náročností vytváření modelové svobodné demokratické školy a sdílením tohoto know-how se stovkami lidí.