Blog

Místo pro texty dětí, rodičů a členů týmu související se školou, vzděláváním, životem…
blog.donumfelix.cz

Blog Valči Dobešové, absolventky Donum Felix. Blog osobní, který svým obsahem a tématy nedílně se školou souvisí. https://vmojidusi.blogspot.com