Základní informace, profil absolventa

Obor: Pedagogické lyceum (číslo oboru 78-42-M/03)

Forma studia: Čtyřleté denní studium s maturitou (dálkové studium u nás nelze realizovat)

Celková kapacita střední školy: 30 míst (od září 2022 přijímáme 7 studentů do 1. ročníku)

Vzdělávací koncepce
Reflektuje kvalitativní změny na trhu práce a potřebu celoživotního sebeřízeného vzdělávání. Vychází z důvěry v mladé lidi, kteří jsou schopni převzít odpovědnost za svůj život a za své učení. Vzdělávání se odehrává v prostředí svobodné demokratické školy a využívá prostředky, jako je přirozené věkové míchání, společné rozhodování o pravidlech školy nebo praxe podle zájmu studentů. Koncepce a hodnoty školy jsou společné pro ZŠ a SŠ a podrobněji je naleznete je v sekci „O nás“.

Zaměření oborového vzdělávání
Pedagogické lyceum si musí podle rámcového vzdělávacího programu vybrat ještě své užší oborové zaměření, pro naši střední školu jsme vybrali zaměření umělecké a společenskovědní, v rámci školy tedy může dojít k užší profilaci a výběru oblastí, ze kterých bude konána školní část maturity.

Celkové zaměření školy
Demokratická škola vytváří prostředí pro objevování a rozvíjení vlastních směřování a talentů. O svém hlavním zaměření tedy nakonec rozhoduje každý za sebe.

Profil absolventa
Absolvent oboru pedagogické lyceum získá odbornou kvalifikaci dle zákona č. 563/2004 Sb., ve znění zákona č. 198/2012 Sb., o pedagogických pracovnících, platném k 1. 9. 2012, týkajícího se získávání kvalifikace absolventů pedagogických škol:

a) pedagoga volného času, podle § 17 odst. 1 písm. e),

b) asistenta pedagoga, podle § 20 odst. 1 písm. e).

Absolvent pedagogického lycea má předpoklady věnovat se dalšímu rozvoji v oblasti celoživotního vzdělávání včetně vzdělávání dospělých.

Absolventi pedagogického lycea Donum Felix mají příležitost získat prakticky orientované vzdělání v oboru pedagogické lyceum s přidanou hodnotou především v následujících oblastech:

  • seberozvoj, nalezení a rozvíjení vlastních talentů a unikátního směřování,
  • sociální kompetence a komunikační dovednosti,
  • praktické znalosti moderních přístupů v pedagogice se zaměřením na sebeřízené vzdělávání, demokratické vzdělávání, kreativní pedagogiku a přirozenou inkluzi,
  • umělecké dovednosti a manuální zručnost,
  • praktická znalost jazyků (ve škole máme vedle učitelů cizích jazyků také dobrovolníky a cizojazyčné učitele, ve školním roce 2020/21 to budou dva zahraniční dobrovolníci a jeden zahraniční učitel).

Školní vzdělávací program SŠ naleznete zde: ŠVP SŠ.