Další zdroje informací

Asociace svobodných demokratických škol je platforma pro sdílení, společnou propagaci, vzájemnou podporu a šíření myšlenky sebeřízeného vzdělávání. Na webu asociace je i mapa zapojených škol. https://www.asociacesds.cz/

Svobodné vzdělávání a demokracie ve výchově jako novodobá alternativní vzdělávací cesta (2016) je diplomová práce bývalé členky týmu Donum Felix Kateřiny Kováčové, která na základě odborné literatury, článků a zajímavých zdrojů představuje fenomén svobodné vzdělávání. Diplomová práce má za úkol ukázat, jak souvisí psychologie dítěte se svobodným vzděláváním.

Diplomová práce o svobodném vzdělávání

Článek o naší škole, řešení konfliktů a fungování školní samosprávy na webu Rodiče vítáni.

Mnoho článků a informací o svobodném vzdělávání a unschoolingu, odkazy na videa a knihy s tématem svobodného vzdělávání najdete na stránce iniciativy Svoboda učení.

Youtube kanál naší školy, kde kromě videí ze života školy naleznete také záznamy Duše K se zástupci školy nebo rozhovory s žáky nebo členy týmu.

Film Summerhill na youtube v češtině.

V komunikaci vycházíme z otevřené, autentické, nenásilné a respektující komunikace. Doporučit můžeme např. knihu Thomase Gordona Výchova bez poražených, knihu Jany Nováčkové a kol. Respektovat a být respektován, knihu Nenásilná komunikace od Marshalla Rosenberga atd. Přímo o svobodném vzdělávání pak píše např. Peter Gray, John Holt nebo Daniel Greenberg.

O proměnách ve světě práce a businessu pojednává Tomáš Hajzler a knížky, které vydává v rámci vydavatelství Peoplecomm.