Další čtení

Svobodné vzdělávání a demokracie ve výchově jako novodobá alternativní vzdělávací cesta (2016) je diplomová práce členky týmu Donum Felix Kačiko, která na základě odborné literatury, článků a zajímavých zdrojů představuje fenomén svobodné vzdělávání. Diplomová práce má za úkol ukázat, jak souvisí psychologie dítěte se svobodným vzděláváním. Teoretické poznatky vycházející z vývojové psychologie jsou základním stavebním kamenem pro pilíře svobodného vzdělávání, kterými jsou svoboda, demokracie a zodpovědnost.

Kačiko – Diplomová práce o svobodném vzdělávání

Článek o svobodném vzdělávání od členky týmu Kačiko, který byl publikován v časopisu Meduňka v červnu 2017.

Svobodné vzdělávání v meduňce, červen 2017

Články psané týmem školy Donum Felix v anglickém jazyce publikujeme také na webu littlepanda.

Mnoho článků a informací o svobodném vzdělávání a unschoolingu, odkazy na videa a knihy s tématem svobodného vzdělávání najdete na stránce iniciativy Svoboda učení.

O proměnách ve světě práce a businessu pojednává Tomáš Hajzler a knížky, které vydává v rámci vydavatelství Peoplecomm.