Školné a organizační informace

Provoz školy, školní družiny a klubu:

7.30 – otevírá škola
8.45 hod. – začátek vyučování
Konec vyučování je podle rozvrhu, který je nastavený podle závazných časových dotací pro jednotlivé ročníky.
do 15.30 hod. – družina, do 16.30 možnost hlídání dětí

Školné:

Školné je možné hradit na číslo účtu: 2900787661/2010 pod variabilním symbolem, kterým je rodné číslo dítěte. Školné pro školní rok 2018/2019 je nastaveno následovně.
roční platba – 36.000 Kč za 1. dítě, 33.600 Kč za 2. dítě a 30.000 za 3. a další dítě,
pololetní platba – 18.000 Kč za 1. dítě, 16.800 Kč za 2. dítě a 15.000 Kč za 3. a další dítě,
měsíční platba – 3.000 Kč za 1. dítě, 2.800 Kč za 2. dítě a 2.500 Kč za 3. dítě a další dítě.

Pokud je to možné, oceníme z důvodu zmenšení administrativní zátěže poslání školného v pololetní či roční platbě.

Aktuální výše školného zatím nestačí na pokrytí všech nákladů školy. Školné ale nechceme výrazně zvyšovat na úroveň podobných škol, je pro nás podstatné umožnit mít u nás dítě (i jeho sourozence) rodičům napříč celou společností. Proto vás prosíme o zvážení možností, jak školu dále dobrovolně podpořit. Více o možnostech další podpory naleznete zde.

Školní jídelna-výdejna:

Školní jídelna-výdejna zajišťuje stravování žáků a zaměstnanců naší školy. Obědy se do školy dováží ze školní kuchyně ZŠ Moskevská, Kladno – Rozdělov. Každý oběd zahrnuje polévku, hlavní jídlo, případně salát nebo zákusek či ovoce. Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují daného věku. Kompletní informace o obědech, jejich přihlašování, odhlašování i placení zde.

Ceny obědů:
pro žáky, kteří do konce prázdnin 31.8.2019 dosáhnou méně než  10 let – 40 Kč
pro žáky, kteří do konce prázdnin 31.8.2019 dosáhnou 11-14 let – 42Kč
pro žáky, kteří do konce prázdnin 31.8.2019 dosáhnou 15 a více – 43Kč
dospělí strávníci nebo jiné návštěvy – 65 Kč

Seznam alergenů:  seznam_alergenu.pdf

Prázdniny a ředitelská volna viz Kalendář školy