Školné, obědy a organizační informace (ZŠ)

Provoz školy, školní družiny a klubu:

7.30 – otevírá škola
8.45 hod. – začátek vyučování
Konec vyučování je podle rozvrhu, který je nastavený podle závazných časových dotací pro jednotlivé ročníky.
do 16.30 hod. – družina

Školné ZŠ:

Školné je možné hradit na číslo účtu: 2900787661/2010 pod variabilním symbolem, kterým je rodné číslo dítěte. Školné má dvě úrovně a je podrobně vysvětleno v tomto dokumentu.

Školní jídelna – výdejna:

Obědy odebíráme ze INITA, zařízení školního stravování, s. r. o.
www.mujobed.cz. Každý oběd zahrnuje polévku a hlavní jídlo, případně salát nebo zákusek či ovoce. Kompletní informace o obědech, jejich přihlašování, odhlašování i placení zde.

Ceny obědů viz tento dokument: Ceník obědů – příloha řádu školní výdejny.

Seznam alergenů:  seznam_alergenu.pdf

Prázdniny a ředitelská volna viz Kalendář školy