Školné, obědy a organizační informace (SŠ)

Provoz školy

7.30 – otevírá škola
8.45 hod. – začátek vyučování
Konec vyučování je podle rozvrhu, který je nastavený podle závazných časových dotací pro jednotlivé ročníky. Ve škole je možno setrvat i po uplynutí vyučování každý den do 16.30 hod.

Školné


Školné je možné hradit na číslo účtu: 2900787661/2010 pod variabilním symbolem, kterým je rodné číslo studenta. Školné je nastaveno následovně:

roční platba – 60.000 Kč za 1. studenta, nebo 54.000 Kč (pokud školu navštěvuje sourozenec hradící plné školné – ZŠ nebo SŠ),

pololetní platba – 30.000 Kč za 1. studenta, nebo 27.000 Kč (pokud školu navštěvuje sourozenec hradící plné školné – ZŠ nebo SŠ),

měsíční platba – 5.000 Kč za 1. studenta, nebo 4.500 Kč (pokud školu navštěvuje sourozenec hradící plné školné – ZŠ nebo SŠ).

Pokud je to možné, oceníme z důvodu zmenšení administrativní zátěže poslání školného v pololetní či roční platbě.

Aktuální výše školného nestačí na pokrytí budoucích investic, např. nové, vlastní školní budovy. Školné ale nechceme zvyšovat na úroveň podobných škol, je pro nás podstatné umožnit mít u nás dítě (i jeho sourozence) rodičům napříč celou společností. Proto vás prosíme o zvážení možností, jak školu dále dobrovolně podpořit. Více o možnostech další podpory naleznete zde.

Obědy

Školní jídelna – výdejna:

Obědy odebíráme ze INITA, zařízení školního stravování, s. r. o.
www.mujobed.cz. Každý oběd zahrnuje polévku a hlavní jídlo, případně salát nebo zákusek či ovoce. Kompletní informace o obědech, jejich přihlašování, odhlašování i placení zde.

Ceny obědů viz tento dokument: Ceník obědů – příloha řádu školní výdejny.

Seznam alergenů:  seznam_alergenu.pdf

Prázdniny a ředitelská volna viz Kalendář školy