Vycházíme ze dvou základních hodnot

Z důvěry v děti, vzájemné úcty a respektu
Z potřeby celoživotního vzdělávání založeného na vnitřní motivaci

Kalendář akcí