2018/2019

Španělský den

Ve spolupráci s Katy Rodriguez a Evou Češpivovou jsme u nás ve škole uspořádali oslavu Kolumbova dne – důležitého svátku především pro španělsky mluvící země. Ze Španělska přijel pěvecký sbor Tantanakuy, se kterými jsme se účastnili hudebně-tanečního workshopu, vařili jsme paellu, mluvili o zemích, kde se mluví Španělsky a užili si výrobu a následné rozbití piñatuy.