Luba Kokešová

Co ve škole dělám

Pracuji jako dobrovolník – podílím se na organizační a administrativní činnosti chodu školy, pomáhám dětem s matematikou.

Vzdělání a studia

Vystudovala jsem stavební fakultu obor vodohospodářský (ČVUT, 1985) a následující roky jsem pracovala v tomto oboru.

Profesní zkušenosti

V roce 2001 jsem se stala spoluzakladatelkou neziskové organizace Radost o.p.s., jejímž cílem bylo vybudování rodinného dětského domova pro 16 dětí v Praze. Provoz byl zahájen v listopadu 2006 (www.radost-ops.cz).

Osobní zájmy, zaměření, další projekty

Mám 2 syny. Od roku 2008 se věnuji čínskému cvičení metody Zhineng Qi Gong; absolvovala jsem několik krátkodobých i dlouhodobých kurzů v Čechách i v Číně a několikrát jsem byla spoluorganizátorem seminářů vedených čínskými učiteli.  Mám ráda přírodu, hudbu, tanec, ráda čtu. Zajímám se o principy Nenásilné komunikace a jejich možnost začlenění do prostředí škol i do života. Myslím si, že mohou být velkým přínosem při zvládání konfliktních situací a nedorozumění, který tak často zatěžuje učitele, děti i jejich rodiče.

Proč projekt Donum Felix

O vzdělání se zajímám už delší dobu a jsem vděčná, že tento zájem přirozeně vyústil v propojení se stejně naladěnými lidmi a odvahou založit školu Donum Felix. Komunikaci, respekt, důvěru, pocit bezpečí, možnost být sám sebou, vidím jako  důležité pilíře vzdělávání, stejně jako nabídku různých možností, které mají dětem pomoci objevit  a uvědomit si jejich vlastní potenciál.

 

luba.kokesova@donumfelix.cz