Jakub Václavovič

Co ve škole dělám

Věnuji se samosprávným procesům ve škole, pravidlům a snažím se, aby se všichni ve škole i v týmu mohli dostat k informacím, které potřebují. Chodím na tělocvik, podílím se na přípravách výletů a škol v přírodě, ve škole se věnuji dějepisu a společenským vědám, spravuji školní počítače, stránky a Facebook. Podílím se na fungování Asociace svobodných demokratických škol.

Vzdělání a studia…

provází můj celý život. Již během střední školy jsem jako skautský vedoucí zajímal o pedagogiku a absolvoval jak v rámci skautu, tak mimo něj, několik kurzů, z nichž nejvíce mě ovlivnil kurz Respektovat a být respektován.  Po absolvování oboru Veřejná správa na plzeňské střední škole a několika brigádách v průběhu studií jsem se rozhodl vycestovat za prací zahraničí, USA a Německa, kde jsem se také věnoval práci s dětmi. Nejradši se vzdělávám neformálně a sebeřízeně, ale absolvoval jsem i několik kvalifikačních kurzů, např. instruktora plavání, zdravotníka zotavovacích akcí nebo vychovatelství. Kombinovaně studuji pedagogickou fakultu TUL v Liberci.

Profesní zkušenosti

Od 15 let se spoluúčastním na vedení skautského oddílu. V rámci skautingu jsem se věnoval také dobročinným akcím jako “Postavme školu v Africe” nebo strávil 2 měsíce v USA jako instruktor na místním skautském táboře. V roce 2014 jsem se podílel na rozjíždění prvních ročníků skautských příměstských táborů jako programový vedoucí běhu a propagace a setrval u toho tři roky. Rok jsem strávil v Německu jako au-pair a dva roky jako dobrovolník v projektu zaměřeném na děti ze sociálně znevýhodněných podmínek. V Donum Felix pracuji osmým rokem. Za tu dobu jsem stihl podívat se například do hamburské Freie Schule, anglického Summerhillu nebo jeruzalémské Sudbury školy, vystupovat na mnohých přednáškách a besedách a zjistit, že v Donum Felix jsem jako ryba ve vodě.

Osobní zájmy, zaměření, další projekty

Zajímám se o přírodu a udržitelný životní styl. Rád sportuji, chodím do přírody a věnuji se několika odvětvím nového cirkusu (točení s poi a tyčí, žonglování, slackline). Mám za sebou řadu skupinových i individuálních vystoupení jako fire performer. Baví mě cestování a amatérsky, ale s radostí si zahraji na všemožné perkusní hudební nástroje. Relaxuji s hudbou a tancem, na vandru nebo u dobrého filmu.

Proč projekt Donum Felix

Protože mám rád svobodu, princip dobrovolnosti a děti. Mě samotnému koncept školní výuky nevyhovoval, postrádal jsem kromě svobody i možnost věnovat se zájmům, které jsem ve škole uplatnil pramálo. Když se ke mě dostaly informace o svobodných školách, nadchlo mě to a bylo mi jasné, že v takové škole někdy chci pracovat. Nečekal jsem, že se to povede tak brzo. Jsem rád za možnost podílet se na projektu, který mi dává smysl, jehož se cítím být součástí a přinést do něj něco z toho, co mě zajímá a baví.

 

jakub.vaclavovic@donumfelix.cz