Spoluzaložili jsme Asociaci svobodných demokratických škol

Asociace svobodných demokratických škol je platforma pro sdílení, společnou propagaci, vzájemnou podporu a šíření myšlenky sebeřízeného vzdělávání. Na webu asociace je i mapa zapojených škol.
https://www.asociacesds.cz/