Vladimír Dobeš

Co ve škole dělám

Mám na starosti koncepční věci související s vizí školy a způsoby jejího naplňování včetně zavádění organizačného modelu tzv. „Tyrkysové organizace“ založeného na sebeřízení. Zajišťuji širší vazby fungování školy včetně kontaktu se školami a odborníky doma i v zahraničí. Dětem nabízím hlavně muziku.

Vzdělání a studia

Po gymnáziu (Soběslav, 1980) jsem vystudoval strojní inženýrství (ČVUT, 1985), environmentální management (Univerzita v Amsterdamu, 1993) a kurz kreativní pedagogiky (DAMU, 2013). V současné době dokončuji doktorát na International Institute for Industrial Environmental Economics při Univerzitě v Lundu (IIIEE ve Švédsku).

Profesní zkušenosti

Pracoval jsem a pracuji jako člen naší školy, lektor, expert OSN, ředitel neziskové organizace, starosta a folkový zpěvák. Dlouhodobě se zabývám otázkou změny paradigmat ve společnosti, především v byznysu a ve vzdělávání.

Osobní zájmy, zaměření, další projekty

Jsem ženatý, mám 4 děti a dvě vnučky. Rád dělám muziku a pobývám v přírodě.

Proč projekt Donum Felix

K založení Donum Felix mě přivedl můj zájem o probíhající změny ve společnosti a jejich dopady na požadavky na vzdělávání a dále potřeba zajistit vlastním dětem vzdělávání, které jim umožní objevit sebe sama a rozvinout vlastní potenciál. V této oblasti mi je inspirací má žena Lucie.

vladimir.dobes@donumfelix.cz