Lucie Dobešová

Co ve škole dělám

Pro Donum Felix pracuji jako dobrovolník – expert na vzdělávání a psycholog. Podílím se na tvorbě klimatu komunity a školy, na utváření a dodržování pravidel společné práce a soužití, na navazování kontaktů školy s veřejností a budování týmu expertů.

Vzdělání a studia

Vystudovala jsem psychologii na Filozofické fakultě UK (1986). Absolvovala jsem řadu kurzů v oblasti výchovy a vzdělávání dětí i dospělých, např:  Sociálně-psychologický výcvik, Škola v 21. století, Kritické myšlení, 6. diplomový kurz Montessori pedagogiky, Video trénink interakcí, Systemická terapie

Profesní zkušenosti

Téměř třicet let se věnuji vzdělávání dospělých – vedu kurzy komunikace, osm let jsem lektorovala kurz Respektovat a být respektován, nyní lektoruji např. kurz Zkušeností k respektování pro společnost Koventina. Průběžně jsem pracovala také jako školní psycholožka a učitelka, lektorka a vychovatelka na všech stupních škol a v Mateřském centru, které jsem v roce 2004 spoluzaložila a pak řadu let vedla. Mám zkušenosti se vzdělávacím systémem v Německu a Dánsku, dlouhodobě v Holandsku a Švédsku. 25 let se věnuji i tematice integrace a inkluze ve školách i ve společnosti.

Osobní zájmy, zaměření, další projekty

Jsem maminka 4 dětí. Mám ráda tanec a výtvarnou tvorbu, organizování akcí pro rodinu i širší komunitu.

Proč projekt Donum Felix

Škola Donum Felix pro mne znamená možnost podílet se na smysluplné variantě vzdělávání nejen pro dvě vlastní děti, ale také pomoci budovat a zároveň se podílet na fungování modelového místa pro podporu respektujících a demokratických vztahů ve společnosti.

lucie.dobesova@donumfelix.cz