Zápis do první třídy se koná 9. a 23. dubna

Více o přijímacím řízení naleznete zde.