Registrační formulář

  Jméno dítěte

  Datum narození dítěte

  Třída, kterou v současnosti dítě navštěvuje

  Jméno zákonného zástupce (rodič)

  Telefonický kontakt

  E-mailová adresa

  Místo pro vaši zprávu