Magdaléna Rutrlová

Co ve škole dělám

Připojuji se k dětem a rostu s nimi. Ráda naslouchám malým i velkým a s radostí podporuji jejich aktivity.

Vzdělání a studia

Učím se životem, nasloucháním lidem kolem sebe, nasloucháním své vnitřní moudrosti.Po úspěšném dokončení střední školy – obor veřejná správa, jsem se rozhodla, že už nechci a nemusím dělat věci, ze kterých nemám radost nebo v nich nevidím smysl. Život mě poslal na Vyšší odbornou školu pedagogickou Litomyšl (obor speciální pedagogika). Nechala jsem se unášet proudem života a otevírala náruč zkušenostem. Kontaktem s lidmi s tělesným, mentálním, zrakovým či jiným postižením se mi začal otevírat nejen širší pohled na svět, ale také jsem více otevřela své srdce. Z teoretické části studia VOŠ mě fascinovaly alternativními způsoby vzdělávání. Při psaní absolventské práce jsem se blíže seznámila s humanistickou psychologií, kterou jsem zkoumala v souvislosti s výchovou a seberealizací. Nadále se zajímám o toto téma a ve škole Donum Felix s radostí sleduji teorii v praxi – podporující přístup k dětem (i k dospělým), přístup, který podporuje člověka na cestě k hlubšímu poznání sebe i světa, přístup,který podporuje člověka k prožívání naplněného a spokojeného života.

Profesní zkušenosti

Pedagogické zkušenosti jsem sbírala v rámci praxe na VOŠ (MŠ, asistence ZŠ, internát, chráněná dílna…), dále při dobrovolnictví (pomoc ve volnočasovém klubu při speciální škole, účast na kurzech přípravy na život určených pro děti z ohrožených rodin, dětských domovů – centrum Don Bosco).

Osobní zájmy, zaměření, další projekty

Baví mě život, ráda trávím čas s rodinou, miluji hloubání nad životem, zkoumání souvislostí mezi vědou a duchovními naukami, zajímá mě humanistická psychologie, seberozvoj. Ráda trávím čas v přírodě, na sklaclině, na kolečkových bruslích s kamarády. Miluji samotu s knihou, kundalini jógu, relax v přírodě a spoustu dalších věcí.

Proč projekt Donum Felix

Protože si mě zavolal. Je to ta řeka, po které jsem chtěla plout snad již od narození. Řeka svobody, lásky, vzájemného respektu, podpory, růstu… Je mou velkou radostí, že jsem účastníkem této krásné plavby.

magdalena.rutrlova@donumfelix.cz