Katarína Grenčíková

Čo v škole robím

Učím (sa stále, nielen) angličtinu a som triedna učiteľka pre 4. a 5. ročník. Som koordinátorkou projektov a dobrovoľníkov zo zahraničia v programe Evropský sbor solidarity, riešim rôzne ďalšie projekty a granty a tiež zahraničnú spoluprácu našej školy. Sprevádzam deti na výletoch, chodím s nimi na plaváreň, do telocvične, do prírody. Realizujem sa pri organizácii letnej a zimnej školy v prírode; milujem lyžovanie a hory a rada sa o túto vášeň delím s ostatnými. Momentálne ma tu pohltil projekt školskej knižnice a študovne, tak sa zo mňa stáva knihovníčka. Okrem toho ma baví práca s ľuďmi, vzťahy, naša psychika a prežívanie, mediácie a nenásilná komunikácia, v ktorej si pripadám ako večný začiatočník. Som dlhodobým členom tímu veľkej mediácie a prijímacieho tímu.

Vzdelanie a štúdiá

Najdôležitejším zdrojom môjho vzdelania bola divoká oravská príroda, kde som sa od útleho detstva mohla učiť od tých najlepších učiteľov: načúvala som lesom, skalám, horským lúkam a jednoduchým ľuďom s tvrdými dlaňami a mäkkým srdcom. Základná škola v Zázrivej obklopená horami bola pre mňa bezpečným hniezdom. Svet som začala objavovať na Gymnáziu P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, a sama seba neskôr na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Po štátnej skúške z pedagogiky a psychológie som odišla na viac než dva roky do Steamboat Springs, Colorado, USA. Tu ma doviedla túžba spoznať angličtinu ako živý jazyk, ale Colorado mi dalo ešte oveľa viac. Najprv ako au-pair, začala som pracovať ako lyžiarska inštruktorka a na Colorado Mountain College som získala certifikát horského záchranára Outdoor Emergency Care Technician of American National Ski Patrol. Prácou v horskej službe (Steamboat Ski Patrol a Routt County Search and Rescue) som si splnila jeden z mojich veľkých snov a získala som cenné skúsenosti. V tomto období som veľa cestovala po celom svete. Po návrate na Slovensko som na ružomberskej univerzite dokončila magisterské štúdium: Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov v kombinácii predmetov anglický jazyk a literatúra a slovenský jazyk a literatúra. Neskôr som pokračovala v doktorandskom štúdiu Teórie a dejín žurnalistiky a v rámci svojej dizertačnej práce som sa venovala výskumu manipulácie v médiách. Tesne pred dokončením doktorandského štúdia som z univerzity odišla.

Profesijné skúsenosti

Už počas štúdií na vysokej škole som vedela, že nemôžem byť učiteľkou. Škola, kde by som chcela tráviť svoj čas s deťmi, totiž u nás neexistovala. Štúdium som síce dokončila, ale do školy ako pedagóg som nenastúpila. Zbierala som skúsenosti s výukou v súkromnej jazykovej škole ako lektorka a neskôr na univerzite, kde som učila na katedre žurnalistiky ako doktorandka. Okrem toho som sa delila o svoju vášeň na svahoch lyžiarskych stredísk ako inštruktorka lyžovania. Cestu, kam sa profesijne chcem uberať, mi však ukázali až moje vlastné deti (mám troch synov). Keď sa narodil najstarší syn, vedela som, že do školy nepôjde – a až v roku 2015 nadišiel čas zapísať ho, bola som rozhodnutá pre domáce vzdelávanie. Dozvedela som sa však o jednej škole v Banskej Bystrici, ktorá sa uberala smerom k slobode učenia – a celá rodina sme sa za ňou presťahovali. Tu som už s reálnymi kontúrami začala spoznávať koncept slobodných a demokratických škôl, najprv ako rodič, o pár rokov na to aj ako pedagóg. Dvakrát som však menila školu, než som našla to, čo som skutočne hľadala. V tom čase (Apríl 2017) som sa ocitla v Prahe na seminári iniciatívy Svoboda učení a prvýkrát som stretla ľudí z Donum Felix. Úplne ma okúzlila ich úprimnosť, pokora, životná múdrosť, súlad, dôvera a predovšetkým vzájomná úcta. Krátko na to som si užívala týždňovú návštevu v Donum Felix a boli to pre mňa nádherné a nezabudnuteľné dni. Neľahká situácia v slovenskom školstve ma prinútila hľadať si vlastnú cestu, ako ďalej. Prijať ponuku pracovať v Donum Felix znamenalo znova sa presťahovať s celou rodinou, vzdať sa rodiny, domova, hôr, priateľov. Ale znamenalo to aj splniť si sen o slobodnej škole a práci, slobodne dýchať, veľa sa učiť, nájsť si nových vzácnych priateľov a cítiť pravdu v medziľudských vzťahoch.

Osobné záujmy, zameranie, ďalšie projekty

Ako dieťa som sa venovala hre na klavír, na heligónku, na flautu a na gitaru. Navštevovala som základnú umeleckú školu, spievala som v chrámových zboroch a spievala/tancovala vo folklórnom súbore. Bavila ma recitácia básní a prednes prózy, okrem hudby aj divadlo. Neustále som mala nos v knihách, písala som básne aj prózu a veľa som kreslila. Ako teenagerka som sa začala intenzívne venovať horským športom a moja umelecká kariéra tým asi skončila. Ale založila som neziskovú organizáciu na ochranu prírody Priatelia Národného parku Malá Fatra. Po absolvovaní skúšky som sa stala členkou Stráže prírody pre NP Malá Fatra. Príroda a najmä hory boli vždy stredobodom mojich záujmov. Okrem toho stále milujem tanec, hudbu, knihy a cestovanie. Zaujímam sa o zdravý životný štýl, zdravú stravu a zdravý spánok, fascinuje ma ľudské telo, ľudská psychika a vzťahy. A sebariadené vzdelávanie.

Prečo projekt Donum Felix

Pretože Donum Felix je . Pretože keď sa spolu učíme, dáva nám to zmysel. Pretože moji kolegovia ma inšpirujú. Pretože sme všetci spolu radi. Pretože sloboda je krásny pocit. Pretože úcta a dôvera je základom našich vzťahov.

katarina.grencikova@donumfelix.cz

katarina.grencikova@donumfelix.cz