Jan Kubíček

Co ve škole dělám

Pomáhám zdokonalovat se ve schopnosti komunikace jazykem českým na druhém stupni a střední škole. Nabízím semináře na výběrová témata z dějin literatury, umění, kultury a pedagogiky. Koordinuji tvorbu školního časopisu. Jsem třídní osmé a deváté třídy a školní dokumentarista. 

Vzdělání a studia 

Vystudoval jsem český jazyk a literaturu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Dva a půl roku jsem studoval na Katedře autorské tvorby a pedagogiky DAMU u profesora Vyskočila. Učitelské vzdělání jsem si doplnil na Pedagogické fakultě v Praze. 

Profesní zkušenosti 

Učitelskou profesi jsem si vyzkoušel ještě za studií, kdy jsem půl roku učil češtinu na střední škole knihkupecké. Tam jsem prošel první pedagogickou deziluzí, a proto jsem se před školní tabuli postavil znovu až po sedmi letech, kdy jsem se stal venkovským učitelem češtiny na ZŠ Klučenice ve svém rodném kraji v blízkosti Orlické přehrady. Byla to skvělá zkušenost, která mě profesně i lidsky nesmírně obohatila, ale zároveň mi pomohla pochopit rozpory vzdělávacího systému. Poté jsem nastoupil ještě do Veselé školy v Praze, kde jsem si ovšem pouze potvrdil, že s tradiční školou jsem nekompatibilní a už nechci a nedokážu v ní fungovat. Kromě češtiny jsem učil i výtvarnou, tělesnou, občanskou a rodinnou výchovu, pracovní činnosti, informatiku a angličtinu. 

Osobní zájmy, zaměření, další projekty 

Na Filozofické fakultě mě zaujaly především avantgardní směry s myšlenkami, že „umělcem může být každý“ a „umění se bude podílet na stavbě světa“. Na DAMU mě inspirovala osobnost Ivana Vyskočila a jeho zdůraznění hravosti a hry. Při studiu pedagogiky mě kromě svobodného vzdělávání ovlivnila především „pracovní škola“ Celestina Freineta, který prosazoval ideje meziškolní korespondence, výměny pracovních listů a tvorby školních novin. Inspirován těmito zdroji jsem na ZŠ v Klučenicích vydával s dětmi školní časopis a ten se snažím tvořit i na Donum Felix. Narodil jsem se na samotě u lesa jako syn truhláře, a proto mám blízko k lesu a dřevu. Napsal jsem básnické sbírky Kapitalistické básně, Já, člověk a Stromy jdou do boje. Věnuji se též ochotnickému divadlu. Obecně mě zajímají alternativní přístupy v různých oblastech života a téma celospolečenské transformace. 

Proč projekt Donum Felix 

Protože svobodná škola nabízí svobodu nejenom pro děti, ale i pro učitele. Donum Felix pro mě není ideálem, ale místem, kde je možné ideál hledat a k němu směřovat, prostor pro experimentování, zkoumání, hledání a tvoření. Donum Felix je avantgardou v oblasti vzdělávání, a proto jsem tady i já.

jan.kubicek@donumfelic.cz