Erik Mihalda

Čo v škole robím

V Donum Felix sa snažím podnecovať deti ku kreatívnej činnosti. Spájam súvislosti medzi faktami a tým chcem vytvoriť nové spojitosti vo vnímaní. K deťom sa snažím pristupovať ako sprostredkovateľ informácii a naopak sa sám od nich veľa učím ako byť čistý na duchu.

Vzdelanie a štúdia

Študoval som na Katolíckej univerzite v Ružomberku na Slovensku v aprobácii geografia a taliansky jazyk. Počas štúdia som mal česť zúčastniť sa talianskych konferenciách, ktoré organizovala naša katedra spolu s nami. Vnikol som do kultúry a mentality talianov prostredníctvom rozličných prednášok seminárov a v neposlednom rade osobných stretnutí s rodenými hovoriacimi. Vedomosti z talianskeho jazyka som si mesiac prehlboval v Reggio di Calabria na univerzite Dante Alighieriho pre cudzincov v Taliansku.

S geografmi sme prešli takmer všetky zákutia Slovenska a dostali sme k nim plnohodnotný geografický výklad.

Po skončení školy som absolvoval polročnú absolventskú stáž na Karlovej univerzite. Spolupracoval som s vedúcim katedry aplikovanej geoinformatiky a kartografie. Vypracoval som mapové podklady pre knihu Dolnobřezansko v programe ArcGis.

Profesné skúsenosti

Jeden rok som učil na jazykovej škole taliansky jazyk. Dva roky som trénoval začínajúce deti tenis. K tenisu pretože som ho od 9 rokov aktívne hrával. V Ružomberku som robil animátora na detskej univerzite.

Osobné záujmy

Od detstva som bol športovo zameraný a ostalo mi to aj doteraz. Rád sa venujem každému druhu športu a obzvlášť tenisu, snowboardovaniu, skateboardovaniu, korčuľovaniu…. vlastne všetkému koliečkovému a loptovému športu 🙂 Okrem toho ma baví yoyovanie a fotografovanie. Rád cestujem a chodím po horách, kde ma najviac fascinuje ranná alebo večerná scenéria, pri ktorej môžem vypnúť z kolobehu myšlienok.

Prečo Donum Felix?

Pretože sa máme od detí čo učiť. Jedine slobodný človek so správnymi hodnotami môže zmeniť svet k lepšiemu.

erik.mihalda@donumfelix.cz