Adéla Klírová

Co ve škole dělám
Jsem „třídní“ první a druhé třídy. To v praxi znamená, že se děti snažím podporovat v jejich aktivitách a připravovat pro ně bezpečné a podnětné prostředí, aby se ve škole cítily dobře a ještě lépe. Dále jim nabízím možnost věnovat se se mnou českému jazyku či matematice, v které ráda využívám metodu pana Hejného. Moc ráda s nimi však také lezu po stromech nebo si užívám toho, že máme na zahradě trampolínu… Prosté bytí s mladšími dětmi prostě považuji za inspirativní a vzácné, jelikož jejich nekonečná fantazie a přirozená schopnost žít přítomností je něco, co již sama občas postrádám a tudíž se to od nich ráda znovu učím.

Vzdělání a studia
Momentálně dostudovávám magisterský obor Učitelství pro první stupeň ZŠ. To v praxi znamená, že píši diplomovou práci, kterou jsem se rozhodla zaměřit na Demokratické školy. V květnu mě pak snad čekají státnice. Díky vysoké škole a programu Erasmus+ jsem také měla možnost vyjet na půl roku do Vídně. To do dnes považuji za jednu z nejužitečnějších zkušeností v mém životě. Měla jsem zde možnost vyzkoušet si studium na zahraniční univerzitě i dostat se do praxe tamních škol a především zakusit opravdovou svobodu a otevřenou respektující společnost, což bylo rozhodně inspirativní. Krom toho jsem absolvovala akreditovaný kurz Zdravotník zotavovacích, a jakožto skautský vedoucí také čekatelský a vůdcovský kurz. To znamená, že jsem prošla dvěma přibližně dvacetidenními kurzy, které mi ukazovaly různé formy zážitkové pedagogiky, seznamovaly mě s dětskou psychologií a v neposlední řadě jsem zde dostala spoustu prostoru pro osobnostní rozvoj.

Profesní zkušenosti
No, má „pedagogická kariéra“ začala již, když mi bylo 13 let ve skautském oddíle, kde jsem vedla družinu mladších holčiček ve věku 5 – 11 let. Již v tu dobu jsem bytí s mladšími dětmi milovala, jelikož mě pokaždé něčím příjemně překvapily. Vydrželo mi to tedy až do mých 18 let, kdy jsem se stala vůdkyní celého oddílu. To v praxi znamenalo, že krom toho, že jsem neustále měla možnost být s dětmi, tak jsem také zaštiťovala všechny naše výlety, byla hlavní vedoucí 3 táborů a snažila se v oddíle udržet příjemnou a otevřenou atmosféru. Nyní, po nádherných 6 letech, oddíl předávám a věřím, že energii a čas, který tím získám navíc, budu moci věnovat Donum Felix.

Dále jsem v každém ročníku mého studia absolvovala pedagogické praxe, byla lektorkou několika dětských kroužků, doučovala český jazyk, matematiku i angličtinu či jsem například pracovala jako asistentka pedagoga.

Osobní zájmy, zaměření, další projekty
No, jak už je možné odhadnout z výše uvedeného, skauting je něco, co považuji za smysluplné a doufám, že se mu budu moci věnovat i v budoucnu. Krom toho miluji přírodu a to v jakoukoli roční dobu, za každého počasí. Je neuvěřitelná. Zejména horské oblasti mě asi nikdy nepřestanou okouzlovat. Trávím zde tedy velké množství času a to nejčastěji formou výletů či sportu. Moc ráda běhám, jezdím na kole a v zimě jsou pak mojí vášní „běžky“ a tedy ani „sjezdovkami“ nepohrdnu. Naplňujeme však i prosté bytí daleko od civilizace. V přírodě a na horách nalézám klid, užívám si chvil samoty a nasávám energii, kterou pak ráda rozdávám svým přátelům, kteří mě na oplátku zásobují tou svojí. Ráda tedy chodím na výlety i s nimi, či pořádám a zúčastňuji se různých setkání. Po večerech pak také ráda čtu a moc si neumím představit den bez poslechu nějaké hudby.

Proč projekt Donum Felix
Protože jeho principy souzní s mými názory. Protože společenství lidí zde je jedinečné, podporující a žijící respektující, otevřené a upřímné mezilidské vztahy. Protože ráda nechávám dětem jejich prostor a pouze je inspiruji a nechávám se inspirovat. Protože svobodu považuji za jednu z nejkrásnějších a zároveň nejtěžších věcí v životě a myslím si, že mít možnost učit se svobodě a odpovědnosti již od nejútlejšího věku je neocenitelné,

adela.klirova@donumfelix.cz