Adéla Klírová

Co ve škole dělám

Spolu s několika dalšími kolegyněmi tvořím bezpečné prostředí pro děti 1. – 3. třídy. To v praxi znamená, že se aktivně snažím s nimi trávit čas, poznávat je a budovat si s nimi vztah založený na vzájemné důvěře. Mojí prioritou je zejména podpora jejich vztahového učení. Seznamuji je s možnostmi nenásilné komunikace a mediací. Ve volných chvílích jim také ráda nabízím různé hry i činnosti (například péči o záhonky).

Vzdělání a studia

Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

V rámci DVPP

– kurz seznamující s riziky poruch učení u raných školáků a opravňující k využívání testové baterie

– akreditovaný seminář „Podpora dětí s náročným chováním ve škole“

Aktuálně se chystám zahájit výcvik v systemické a rodinné terapii.

Profesní zkušenosti

3 roky v Donum Felix

Praxe na několika klasických základních školách, 3 měsíční brigáda na pozici asistenta pedagoga

Několikaleté vedení skautského oddílu – pravidelná práce s dětmi ve věku od 7 do 11 let, 4krát jsem byla hlavním vedoucím dětského tábora

Osobní zájmy, zaměření, další projekty
No, jak už je možné odhadnout z výše uvedeného, skauting je něco, co považuji za smysluplné a doufám, že se mu budu moci věnovat i v budoucnu. Krom toho miluji přírodu a to v jakoukoli roční dobu, za každého počasí. Je neuvěřitelná. Zejména horské oblasti mě asi nikdy nepřestanou okouzlovat. Trávím zde tedy velké množství času a to nejčastěji formou výletů či sportu. Moc ráda běhám, jezdím na kole a v zimě jsou pak mojí vášní „běžky“ a tedy ani „sjezdovkami“ nepohrdnu. Naplňujeme však i prosté bytí daleko od civilizace. V přírodě a na horách nalézám klid, užívám si chvil samoty a nasávám energii, kterou pak ráda rozdávám svým přátelům, kteří mě na oplátku zásobují tou svojí. Ráda tedy chodím na výlety i s nimi, či pořádám a zúčastňuji se různých setkání. Po večerech pak také ráda čtu a moc si neumím představit den bez poslechu nějaké hudby.

Proč projekt Donum Felix
Protože jeho principy souzní s mými názory. Protože společenství lidí zde je jedinečné, podporující a žijící respektující, otevřené a upřímné mezilidské vztahy. Protože ráda nechávám dětem jejich prostor a pouze je inspiruji a nechávám se inspirovat. Protože svobodu považuji za jednu z nejkrásnějších a zároveň nejtěžších věcí v životě a myslím si, že mít možnost učit se svobodě a odpovědnosti již od nejútlejšího věku je neocenitelné.

adela.klirova@donumfelix.cz