2020/2021

Hrnčířský kruh – děkujeme za podporu městu Kladnu

Díky dotaci z Komise RM pro výchovu, vzdělávání a osvětu jsme zakoupili hrnčířský kruh a na novou úroveň posunuli práci s keramikou u nás ve škole. Děkujeme.