Den řemesel a ukrajinské kuchyně – ohlédnutí

V pátek u nás ve škole proběhla akce ,,Den řemesel a ukrajinské kuchyně“ za finanční podpory ,,Evropského sboru solidarity“, který slaví 5 let. Program nabízí mladým lidem od 18 – 30 let příležitost pomáhat druhým a umožňuje jim získat nové  dovednosti a pracovní zkušenosti, které zlepší jejich postavení na trhu práce. Přivítali jsme u nás cca 200 účastníků, kteří si mohli vyzkoušet práci kováře, vyřezat ze dřeva myšku nebo lžičku, ztlouci např. autíčko, nechat si namalovat na obličej, vyrobit košík nebo něco menšího a samozřejmě ochutnat ukrajinské speciality a schladit se zmrzkou. Vybrali jsme 5728 Kč. Částka bude předána paní Ladě Šmídové, která po domluvě s ukrajinskými rodinami zacílí pomoc potřebným.